English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 21 August, 2016

Unisanduka, Pawunilamba Uchinyangana

Tichinyangana kuna Jesu, wakuyamba nawakukwanisa kwachikhulupililo kwanthu......

Ahebeli 12:2

Muna Jesu ndimo muna dzvinthu dzvaMulungu Apayi. Jesu umweyu adafanana naMulungu. Adafanana naye padzvense. Akolose 2:9 inilewa ichiti, "Nandawa yakuti kudzala kwaUmulungu kunikhala maali pawuli". Pana Jesu ndipo paniwoneka muunthu waMulungu wense. Ndicho chikonzelo adalewa mumafala yatiniwelenga muna Johani 14:9. Adalewa kuti, ".....Ukawona ine, waonambo Apayi....". A dalimbisa mafala yamweya muna Johani 14:11. Adalewa kuti, "Nditendeni kuti ndili muna Apayi, naApayi ali mandili....".

Tsono, ife tikanyangana Jesu. Tininga tawona Mulungu. Ndidzvo dzvinilewa ndime zimwezi. Tsono, Jesu ndilo Fala laMulungu. Ndiyo Fala lidayitiwa munthu. Koma lelo uno, tininyangana Jesu muFala laMulungu. Jesu ndiye kukoma kwaApayi. Iwepo unikwanisambo kudziwa kuti ndiwe munthu adayita nthani. Dzviniyitika pawuninthumizila kudziwa Jesu. Dzviniyitika pawuninthumizila kumuwona. Uniwawona muFala laMulungu. Uniwawona uchuseyenzesa Fala laMulungu. Iwepo unikhala muna Jesu. Koma dzvinikwanisikalini kuti udziwe Jesu, ukalekambo kudzvidziwa wekha. Bhaibheli linitiwuza kuti dzvabwino kuti dzvidayita Jesu, ndidzvo dzvatidayitambo ife tili pano padziko. Tiniwelenga dzvakutenepadzvi muna 1 Johani 4:17. Koma kudziwa Jesu, ndiko kudzvidziwambo iwepo pachako.

Chimwechi ndicho chikonzelo Bhaibheli lichilewa muna 2 Akolinte 3:18 lichiti, "Tsono ife tense tichanyangana nankhope ilibe kufinikiwa nandemelo yaMfum ninga mufanikiso, tinisanduliwa tichifanana namufanikiso umwewo, tichichoka panainango ndemelo tichiyenda pana kunango, ninga dzvichichoka kuna Mzimu waMfumu". Mulungu ana ndemelo. JesuKristu ndiye ndemelo imweyi. Ndiye mbili yaMulungu. Paali ndipo paniwoneka chiyedza chandemelo kwaMulungu. Ndipo paniwoneka mufanikiso waMulungu. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna Ahebeli 1:3. Koma unifanila kunyangana ndemelo yaMulungu. Unthu wako unizasanduliwa. ndemelo yako inizanthumizila. Ndemelo imweyi inikuwona mumufanikiso chaMulungu. Mufanikiso iumwewu niFala laMulungu. Khala uchiwona Jesu. Muwone muFala laMulungu. Unidzviwona kuti udafanana naye. Ulibe chawudasiyananaye. Ndemelo yaMulungu kuniwonekambo pawuli.

Khala maso yako yali pana Jesu. Chimilo chako chinizakhala chichisanduliwa. Ndemelo yako inizakhala ichinthumizila. Ndidzbo dzvatinilatiziwa muna Jakopo 1:25. Ndime imweyi inilewa kuti munthu anikhala adanyangana, ndiye anidalitsiwa. Munthu umweyu adayita ninga muti. Adayita ninga muti udadzvaliwa mumadzi. Anikhala achibeleka dzvibeleko. Dzvinthu dzvense dzvaaniyita dzvinibudilila.

PRAYER

Apayi wanifuna. Nikutendani nakufuna kwaFala lanu. Fala limweli nilansisi. Ndilo lili kumanga umoyo wangu. Ndilo lili kundilimbisa mukulalama, kukunda, mundemelo, nakubudilila. Ndidamphananiziwa naFala limweli. Lili kulalewa mandili. Lili kukulila dzvitenda, imfa, kukundikana, nadzvinthu dzvense dzvilibe kukomela umoyo wangu. Fala limweli lili kundifambisa. Lili kuyita kuti ndiyite dzvinthu dzvinidabwisa dzvokha dzvokha. Mudzina laJesu. Ameni.

FURTHER STUDY:

James 1:22-25

(You can also read this article at http://7.am )