Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Friday, 2 8 September 2018

ALIBE KUBWELA KUZATICHIZA DZVIDZO KUPELA

"Dzvense dzvinthu dzviniyitiwa nanzelu zaMulungu pomwe nakufuna kwake. Mulungu adatisankhula kuti tikhale wanthu wake mukuphatana naKristu kuchokela mukufunga kwake kwaadayita pakuthoma" (Aefeso 1:11).

Jesu ana basa laadabwela kuzayita padziko pano. Fala laBwino ndilo linilimbisa basa limweli. Koma kuna anango asingabvesese nadzvaJesu. Anibvesesa lini Fala laBwino. Koma anibvesesa lini kuti Jesu adabwela kuzayita chiyani. Anango anikumbuka kuti Jesu adabwela kuzatichiza kudzvidzo. Koma dzvensedzvi ndidzvolini dzvokha dzvaadabwela kuzayita. Inde. Jesu adatsudzula wanthu kuchokela kudzvidzo. Adatsudzula kuchokela kuna Satani. Adatsudzula kuchokela kuna anilalikila dzvadziko lino. Koma adayita dzvakutenepa dzvaakhali adananga kuyita. Akhafuna kuti ife tikhale alumbwana waMulungu. Akhafuna kuti tikwanise kudy'ezana naMulungu Apayi. Akhafuna kuti tikhale waludzi lake. Ndilo basa likulu laadabwelela kuzayita.

1 Johani 3:2 inilewa kuti, Abale wangu, tsono ndife wana waMulungu.........". 1 Johani 1:3 inilewambo ichiti, "......ubale wanthu tinawo naApayi, naMwana mulumbwana wake Jesu Kristu". Ndidzvo dzvidayitiwa naJesu. Adadzviyita kuti tikwanise kudy'ezana naMulungu. Tkhali wakutaza. Koma adayita kuti tikhale nyumba zikhala Mulungu. Chimwechi ndicho Chikristu chayicho. Ndidzvo dzviniyita kuti chidabwise.

Tingatepo tichikhala dzvanthu alanda waMulungu. Tingatepo tichindowa dzvisikwa dzvawo dzvaanikondwela. Dzvimwedzvo dzvingatenepo dzvili dzvabwino. Koma ndidzvo lini dzvaadasankhula. Adafuna kuti tikhale waludzi lake. Nakutenepo, takhala waludzi laMulungu. Koma Chikristu ninjila lini yakupemphela nayo Mulungu kupela. Iwepo ulibe kufanana nawanthu wadziko lino. Mulungu ndiye atonga pansi nakudzulu. Tsono, iwepo ndiwe mwechilo wapfuma yake yense. Pfuma imweyi ili mudzina lako, naKristu muli pabodzi. Ndidzvo dzvatiwelenga muna Aloma 8:17. Wakhala chipani chanthupi laKristu. Wakhala chipani chanyama yake. Wakhala chipani chamabondo yake. Ndidzvo dzvatiwelenga muna Aefeso 5:30.

Iwepo wakhala uli waludzi laMulungu. Wakhala munthu yekha naMulungu. Dzvichakwanisika lini kuti mupasanuliwe. Pachalibe chichakwanisa kukuchosa paali. Pachalibe kwawuniyenda ulibe iye. Palibe chawungayite ulibe iye. Ndidzvo dzvati nyangana muna Johani 15:15. Pali kuti, "Ine ndine muzambilinga, imwe ndimwe mitayi......". Koma ndife wagazi libodzi naJesu. Ndife waludzi libodzi. Dzvaali ndidzvo dzvatili. Tina nzelu zake. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 1 Akolinte 2:16. Koma tinifanila kukumbuka ninga Kristu. Ndemelo zake zakuwoneka kwatili. Kulungama kwake kwakuwoneka patili.

Ndidzvo dzvinilewa kuwa Mukristu. Ndidzvo dzvidabwelela Jesu padziko. Adabwela kuzatilatiza umoyo. Adabwela kuzatilatiza kuti wanthu achamwalila lini. Adabwela kuzatipasa umoyo. Umoyo umwewu uli muna Mulungu Apayi! Haleluya!

Pupula Uchiti

Apayi adalungama. Mudandiyita munthu waludzi lanu. Nakutenepo, palibe chinikwanisa kundichosa pamuli. Chimwechi chakhala chidalitso chikulu. Ndakhala waludzi libodzi naJesu. Ndakhala waludzi libodzi naye. Ndakhala wagazi lake. Ndakhala chipani chanthupi lake. Ndakhala chipani chanyama yake. Ndakhala chipani chamabondo yake. Haleluya!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo:

John 6:47; John 10:10 AMPC; John 1:10-13

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )