2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 16October, 2016

Dzvinthu Dzviniwoneka MuUmoyo Wawakhala Nawo

"Tsono chibeleko chaMzimu ndicho chikondi, kukondwela, kukhalika, nthima utali, ntima wansisi, nakukoma, nakukhulupilila nakudzvibweza; kulibe ntemo unilambiza dzvinthu dzvakutenepa" (Agal atiya 5:22-23).

Mwana anikwanisa kuwa ali nansiku libodzi kupela abaliwa. Mwana wakutenepa aninga akhala munthu. Ana dzvinthu dzvense dzvinikhala pamunthu. Adangofanana namunthu ana makole makhumi napfumbamwe yakubadwa. Koma ana dzvinango dzvaaninga akanati ayamba kuseyenzesa. Tsono, iwepo unikwanisa kuwa udabaliwa panyowani. Idzvi dzvinilewa kuti udabaliwa kachiwili. Una dzvinthu dzvawudabaliwa nadzvo. Dzvinthu dzvakutenepa ndizvo dzviniwoneka namzimu udalengewa panyowani namunthu. Ndidzvo dzvatawelenga mundime yatayamba nayo. Dzvinthu dzvakutenepa dzvinikhala chikondi, kukhalika, ntima utali, kufewa, kukoma, chikhulupililo, nakudzvibweza. Dzvinthu dzvimwedzvi dzvili mumzimu wako.

Koma iwepo unifanila kufunda Fala laMulungu. Unifanila kuliseyenzesa pakulalama kwako. Dzvinthu dzvili mumzimu wako dzvakutenepa dzvinizawoneka pawuli. Dzvinizawoneka dzvidalimba dzvili mumzimu ndidzvo dzvinifambisa umoyo wanthu. Koma unifanila kulamusa dzvinthu dzvakutenepadzvi. Mzimu wako muna umoyo waMulungu. Muna ludzi laanango amulungu. Koma unifanila kudzvipasa nthawe yakulimbisa mzimu wako. Unilimbisa nakudfunda Fala laMulungu. Unilimbisa nakukumbukisa, nakutetekela Fala laMulungu. 1 Petulo 2:2 initinthandiza kuti tifune nkhaka waFala laMulungu. Inilewa kuti Fala limweli ndilo liniyita kuti tikule.

Munthu anikwanisa kukula pamzimu. Anikwanisa kukula pamzimu. Dzvinilewa kuti dzvibeleko dzvakulungama dzvininga dzvakuwoneka paali. Dzvibelelko dzvimwedzvi, dzvininga dzvili kukhala. Mabasa yakulungama yaninga yali kuwoneka paali. Yaniwoneka mumafala yake. Yaniwoneka mumabasa yake. Dzvijayize kufuna wanthu. Kukondwela kunifanila kuwoneka pawuli. Kukhalika kunifanila kuwoneka pawuli. Kulimbikila, kufewa, kukoma, chikhulupililo, nakudzvibweza, dzvinifanila kuwoneka pawuli.

Bhaibheli linilewa kuti, ".......kulibe nthemo ungalambize dzvinthu dzvakutenepa". Palibe nthemo unilambiza chikondi. Palibe unthu unilamba kufuniwa. Chikondi chinikwanitambiliwa namunthu wense padziko. Pomwe, palibe nthemo unilambiza wanthu kukondwela, kukhazikana, kulimbikila, nakukhala nakufewa. Palibe nthemo unilambiza chikhulupililo. Palibe nthemo unilambiza kudzviphata. Dzvinthu dzvakutenepa dzviniwoneka mumzimu udalengewa panyowani wamunthu. Wanthu alibe kubaliwa panyowani alibe dzvinthu dzvakutenepa. Nakutenepo, tsudzuka kubulisa dzvinthu dzvakutenepadzvi. Dzvinifanila kuwoneka pawuli. Ndidzvo dzvanthu dzviniwonekwa pachisikwa chatsapano.

Pemphela Uchiti

Nikutendani, imwe Apayi anilemekezeka. Fala lanu lina mphamvu. Mphamvu zimwezi zili kuseyenza muumoyo wangu. Fala lanu lidandipasa makumbukilo yabwino. Lidamanga unthu wabwino mandili. Ndemelo yanu ndiko kwakhala nakuwoneka pandili. Nsisi zanu, chikondi, chadidi, nakulungama, ndidzvo dzvakhala nakuwoneka pandili. Fala lanu ndilo linikhala nakukosha muumoyo wangu lelo. Ndilo lichakhala lidakhala nakukosha. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Mateyo 7:15-20

Aefeso 4:21-24

(You can also read this article at http://7.am )