Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

LABOTLANO 5 August, 2016

Mantswe O Oa Bolelang Ke Wona A Sopang Tsoe O Bong Tsona

Hobane,Lentswe laModimo ke lentswe le phelang, le ne matla,mme le fetisa kabohale disabole tsotle tse de leoditsoeng dethoko tsotle tsepede, mme le a tlaba ,le ye kena dekgaohanong tsa pelo le tsa moya ,le manyellonong le mokong, mme le a feenya maikutlo le mehopoloya pelo. BaHeberu 4:12

Motho o ne dempho a beleiloeng a natso. E ngoe ae dimpho tsena ke o kgona boa. Ena ke mpho ye kgolo haholo. Ke ye kgolo o feta tse dingoe tsotle. Re e neiloe ka Modimo. A ne a batla hore re tsoa ne le yena. Mantswe a se o tloana le batho feela .Mantswe ke moya.Tsoe ke tsona re de sopentshoang kaJesu.A ne a tse baja ho Joha nne 6:63. A re , "Moya ke wona o phedisang , nama a ye those ka silo; taba tseo ke le bolelang tsona ke moya, e bile ke bophelo".

Bophelo bo yelana le mantswe o oa bolelang. Botho ba hao bo bonala mantsweng a hao. Bo bonala ho minahano ae hao. Bo bonala kgopolong ae hao. Bo bonala ho tsela o bonang ka yona dilo. O ka noba o le motseng oa hao. O ka noba o le mosebetseng oa hao. O ka no ba o tsamaya pateng. O ka noba o reka e ngoe nto mosekeng. Hone both obo bonalang ho wen aka nako tsena. Botho bona bo bopioa ka mantswe o oa bolelang. Bo bopioa ka minihanao ae hao. Bo bopioa ka tsela o bonang ka yona dilo. Mantswe a hao ke yena motho a bonalang ka batho. Ke wena . A hona motho a fapanang le mantswe a oa bolelang. Hangoe mantswe a motho a ka noba a se koloka. Botho ba motho ona botloba bosekeloka le bona. Bophelo ba haobo sopang mantswe o oa bolelang.

Morena Jesu o ne mantswe a o boleletseng wona. Re bala ho Mat theu 12:37. A re, "Hobane o tla ba ae lokileng ka dipolelo tsa hao, mme ka dipolelo tsa hao o tla tsuoa". Dima ena e ne tsoe e re sopentshang tsona. E sopa hore motho o pholosoa ka tsela a bolelang ka yona. Joale, wena o ngoana oa Modimo. O tsoa ne tse o bolela mantswe o tsoa ne tseng o boleloa . Ken to ae botlokoa haholo. Loka Lentswe la Modimo ho dipolelo tsa hao. Ke tsona de bakelang hore o dole a le a lokileng . Ke tsona de bakelang hore o dole o tsereletsoa, o ne kgomo le o feenya.

Hangoe o ka e tsoetla seiponing . Tsoe o de boning a se tsona tsotle o bong tsona. O moya. Mmele oa nama ke bodolo feela. Ke mmo o dolang teng. Joale, Modimo o dola mmo ho bong le moya. O tsoetla a le moyeng. O bona mantswe a hao feela. Ha bone nama le masapo feela . Hangoe wena o ka bolela mantswe . Mantswe a na a kgono tsamaya moyeng. A kgono dola a le teng . Ka le ngoe la matsatse o tlo oa bona, a tsoana le wena. Tsoe de tla o makatsa haholo.

RAPELA O RE

Leleme la ka ke sefate sa bophelo. Moya oa ka ke wona o bolokang Lentswe la Modimo. De noka tsa bophelo de yelela de tsoa moyeng oa ka . De yelela de tsoa molomong oa ka . De lokesisa lefatse la ka . De tlesa hlonolofatso. Ka lebitso laJesu. Amen.

FURTHER STUDY:

Isaiah 55:10-11

(You can also read this article at http://7.am )