Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

LABOBEDE 9 August, 2016

Mmoso OaModimo Oteng

Jesu a araba , a re ho yena : Kannete nnete ke re ho wena: Ha motho a se ko tsoaloa loa bobede ha ka se bone mmoso oa Modimo. Johanne 3:3

Bala hape dima ye re badileng peleng. Morena Jesu ha ko re , "Ha motho a se ko tsoaloa loa bobede ,ha kgone o tsena mmosong oa Modimo". O re le motho "ha kgone o bona .." Mmoso oa Modimo. Tsoe de sopa hore Mmoso oa Modimo o se no ba teng . O teng ho rona. Mme o tsoa netse o tsoaloa loa bobede . O tsoa ne tse o thoma oa kgomana bophelo baMmoso wona. Tso eke stona de bakelang hore o kgone o bona Mmoso ona . Mmoso oaModimo o teng mona lefatseng. Mmoso o na ke bodolo bo bosoang kaModimo. Ke lefatse le bosoang kaModimo. Lesfatse lena le kgomanea mona. Bo kgomanea lehodimong. Mmoso ona o de polekeng tsotle. Mme a o bonale hotle hotle.

Modimo o laetse Jesu. A molaela hore a tle a bope Mmoso oa Lehodimong. Mmoso oa leHodimong o kgomanea Mmosong oa Modimo. Ke wona o eteloangpili kaJesu Kreste. Mmoso o na o kgomanea lefatseng lena. Bo hola ha re bolela Evangeli. Wena o ka no kgona bodolo baMmoso oa Lehodimong bona. Tsoe de e tsahala ha oa a mohela Jesu. O tsoa ne tse o mo a mohela bonka Morena oa hao. Tsoe de bakela hore o tsoaloe loa bobede . O kgono bona dilo ka tsela entsha. O tloba o se sa bona ka tsela e bonang ka yona batho ba lefatseng lena. O tloba o bo bona tse de sa bonweng ka bangoe batho. O tloba o bo otloa tsoe de sa otlweng ka bangoe batho. O tloba o bo tseba dilo de sa tsebeweng ka bangoe batho. Empa o tloba o le teng lefatseng lena. O tloba o le felo hongoe le batho ba lefatseng lena.

Jesu o ke le a boa a le sefapanong. Bangoe batho ba re , "Lengeloi le ne le boa le yena". A ba ko otlwesesa tse de ne boleloa. Mme ho ne mantswe a ne a boleletswe. Ra tla losetsoa mantswe a na.

Empa, ke nnete. Motho o tsoa ne tse o thoma a tsoaloa hatjha. Ha a se ko tsoaloa hatjha, ha kgone o bona Mmoso oa Modimo . Ha kgone o tloa . Ha kgone o bo tseba .Mme wena o ka kgona o tsoaloa hatjha. O kgono o tlwesesa dilo tsa Modimo. Dilo de kgodileng. Hangoe o ka no bala Bibele. O kgono o tlwesesa Bibele. Moya Ohalalelang o tloba o bola Lentswe lena. A le bola hore o tlwesese. Re bala ka tsoe ho Mat theu 13:11. Dima ena e re , "... hobane, lona le neiloe tse de sa bonaleng tsa morena oa lehodimong mme bana a ba ko neoa".

RAPELA O RE

Ntate oa lerato. Kea o le boa . O ntsentshetse Mmosong oaMora oa hao. Ka le baka la lerato la hao. O thomele oa ntlatsoa.Ka tsela ae o tsoaloa hatjha. Ke tlatseloe kaMoya Ohalalelang. Kea o leboa ka lebaka la Mmoso oa hao. Mmoso wona o pelong yaka. Ke o boka ka le baka la Moya Ohalalelang. Moya Ohalalelang o ntlalosetsa Mmoso oa Modimo. O ba kela hore ke kgone o berekesa dilo tsa moyeng. Ka lebitso laJesu. Amen.

FURTHER STUDY:

Ezekiel 11:19-20

2 Corinthians 5:17

(You can also read this article at http://7.am )