Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

MOKIBELO 13 August, 2016

Boloka Lentswe LaModimo

Hobane le beleiloe hatjha, e seng ka peo e bolang, e le ka e sa bolengi, ka lentswe laModimo le phelang,le hlolang ka ho safeleng. 1 Petrose 1:23

Wena o tsoetswe kaLentswe laModimo. Joale, o leloa ka tsoe ka se se mo tsoetsweng. O tsoa ne tse o kgomana tsa o da o tsoa ho silo sena . Ke yona tsela Modimo a lo ke sang ka yona dilo. A o ko tsoaloa ka nto e bolang. Lentswe laModimo le dola k abo sa feleng. Ke lona le b aka ho sena se se ka o feenyang. O ngoana oa Lentswe laModimo. Hobane, a ho sa se ka o feenyang.Empa moya oa hao o tsoa netse o dola o ne Lentswe la Modimo lena.

HoBaKoLose 3:16, Bibele e re, "Lentswe laKreste a le dole ho wena; mme le rotane, le bolelane depesalema, le pena tsa moya , le benele Modimo ka mohau de pelong tsa lona". O tsoa ne tse o a mohela Lentswe laModimo. Lentswe lena le tsoa ne tse o ba teng moyeng oa hao .Wena o tsoa na le Lentswe lena. Le tsoa ne tse o bosa bophelong ba hao. Tsoe de bakela hore o hopole hatjha. O tloba o bo hoopla bonka a senang se se mo feeenyang. O tloba o bo hoopla bonka motho a bosang dilo tsa bophelong. Hangoe o ka kopana le dilo de batlang oloantsha.O ka se domele, hobane Lentswe laModimo le wena. Ke lona le tlobang le o fa matla.

Ho ka noba ho tsoe de etsahalang ho wena. Dilo tsena tsena de tloba de seko olokela. Tsoe a dena taba o se ke oa tshaba. A bong ho wena ke ena o moholo . O moholo o feeta botle ba bong lefatseng. BaRoma 8:28 e re, "Mme re tseba hore dilo tsotle de sebedisana hammoho molemo oa baratang Modimo,e leng ba biditsoeng ka morero oa hae". O tsoa ne tse o tseba tsoe. A de etsahale o re o be motho a senang matla.A hona se se ka o feenyang bophelong.A na, o motho a ratang Morena na? Ha ho le tsona a hona se o tsoa ne tseng o tshaba. Dilo de ka etsahala .Empa tsotle dea o those bophelong.

HoJakobo 1:2, Bibele e re , "... e peneng le ne thabo ha le kopana lemeleko e mengata". Dola o thabile. Dola o tsea. O mo feenye. O se no feenya peleng. E ba Lentswe laModimo ho wena. O kgono dola o feenya nako tsotle . Alleluya!

RAPELA O RE

Ntate oa lerato. Kea o leboa ka lebaka la Lentswe la hao. Lentswe lena ke la mohau. Ke lona le bopang bophelo ba hao. Ke lona le ba kelang hore ke dole ke ne matla, holoka , le tsoelapili. Ke ne Lentswe lena bophelong baka.Ke feenya dilo tsotle de sekolokelang bophelo baka. Lentswe le tsamaya le nna. Le bakela hore de thabisang ka nako tsotle. Ka Lebitso laJesu. Amen.

FURTHER STUDY:

Acts 20:32

2 Timothy 2:15

(You can also read this article at http://7.am )