Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

SONTAHA 14 August, 2016

O Batla Hore Obe Lematla

Moratuwa, ke rata hore o be letsoelapili ho dilo tsotle , mme o iketle mmeleng oa hao, joalokaha moya oa hao o ne tsoelapili. 3 Johanne 1:2

Hone tsela tse dengata de tsereletsang bophelo ba hao. E ngoe ae teng ke mmele oa hao oa nama.O robala ke hona ho phomotsang mmele . Motho o ne nako a tsoa ne tseng o robala ka yon aka lengoe lengoe le tsatse. Empa hone bangoe batho ba bolelang ba re , "Ka engoe nako ke robala letsatse lotle. Mme ka dengue de nako , ke rob ala ke tsoetlele". Bophelo bo tsoanang lebona a bo koloka. A bo tsoa ne le o ba teng mothong. Le wena o ka noba o etsa tsoe. O ka noba o sa robale sentle. O tsoa ne tse o lokesa nako ae hao ae o robala sentle.

Hangoe wena o ka batla o ba lemalatse a mangata o se ko robala. O etsa tsoe o tseba hore o tlo kgomana hape letsatse laotloa o robetse. A o tsoanele o etsa dilo tsena.Hobane, bophelo ba ha obo tlo fapantsheya. Modimo o bopile lejaje. A bopa hape le boseho. Bose obo bontso. Tsoe de baketswe hore batho bakgone o robala.Ke tsona de bakelang hore mmele o batle o robala. Mme ba bangoe baloa le boroko bona.A o tsoanele o robala ka tsela ena. Hobane tsoe a de ko lokela bophelo ba hao. Joale,metlo a hao a tlofeleleja a se sa bona sentle.

Bibele ene mantswe e re neang wona. Re bala ho Esaia 28:12. A re , "... phomotsang balapeleng ; mmo ke hona ho bong leboetserere ; mme a bako batla otheleja". O ae otlwesesa na tse de boleloang ka dima ena? Modimo o batla hore o be lebophelo bo bontle. O batla hore o be le matla.Hobane, o re o tsoa ne tse o etsa o khomana phomolo. Phomolo ka tsela e bong yona. Hore o be le bophelo bo bontle. Bo bakela hore o phele nako entha. Mmele oa hao oa nama ke ntlo. Ke mmo o dolang teng. Empa o ne mmereko oa o boloka. Bangoe batho ba siela Modimo mmereko ona. Tsoe a de koloka. Modimo olokele mmele o na matsohong a hao. O tsoetlela hore o boloke.

Batho babangata a ba tsereletse mmele ae bona. A bana taba le dilo de ka thosang mmele ae bona.Hobane, batla baloala. De thosang mmele tsoe ke tsona de tsoanang le o phomola , le o etsa mmereko e kgoathesang mmele. Bibele e re bolela ka mmereko oa o kgoathesa mmele. E re mmereko ena e ya thosa. Mme kea botlokoa haholo. Mme a those ho tse dengoe. Empa o tsoa netse o boloka mmele oa hao. O dole o ne bophelo bo bontle. O dole o ne matla. O se ka o lesa o etsa tsoe de sebong tsona. Mme o se ka o kgopeleja o bereka ha o lapele. Boloka mmele oa hao. Ka o dola o berekesa Lentswe laModimo. Bakela hore mmele oa hao o dole o phetse sentle. Tsoe de tlobakela hore o kgone o berekela ,Modimo sentle!

E Fa Bopake O re

Madi a Modimo a sebetsa ho nna. A tsoara dilo tsa mmele oa ka tsotle.Le tsoara madi a ka. Le tsoara masapo a ka nako otse! Mmele oa ka ke wona tempele ae Modimo a phelang. Hobane,a ke domele o tsoroa ka maloetse. Moya oaModimo o dola ho nna. Moya ona ke yena a tsosetseng Jesu bafong. Ke eteloapili ka botlale. Hoban eke nehela bophelo baka hoModimo.Ke dola ke le tsoe ka mehla yotle.Alleluya.

FURTHER STUDY:

1 Corinthians 6:19-20

Romans 12:1

(You can also read this article at http://7.am )