English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

SONTAHA 21 August, 2016

O fetoha , Ha O Tsoetla

Re ntse re tadimile Jesu, mothome le mophethe oa tomelo ... BaHeberu 12:2

Ho Jesu ke hona ho bong le dilo tsotle tsa Modimo Ntate. Jesu ona o tsoana leModimo Ntate. O tsoana le ena ho dilo tsotle. BaKolose 2:9 e re, "Hobane botlalo kaofela ba bomodimo bo ahile ho yen aka mmele". Ho Jesu ke mm oho bonalang bodimo botle. Ke tsona de baketseng hore a tsebaje mantswe re balang kaona hoJohanne 14:9. A re, "... ya mponeng o bone Ntate ...". O tsebadije hape ka mantswe a ho Johanne 14:11. A re , "Domelang hore ke ho Ntate , le Ntate o ho nna ...".

Joale , rona re bona Jesu. Re tloba re bone Modimo Ntate .Tsoe ke tsona de sopoang ka dima jena. Joale Jesu ke lona Lentswe laModimo. Ke lona Lentswe le etseloeng motho. Joale kajeno, re bona Jesu hoLentswe laModiomo. Jesu ke yena bontle baNtate . O ka no ba o tseba hore o le motho o mojoang. Tsoe de etsahala ha o batla o tseba Jesu. De etsahala ha oeketsa o mobona. O mmona ho Lentswe laModimo. O mmona ha o berekesa Lentswe laModimo. Wena o dola ho Jesu. Mme o ka se kgone o tseba Jesu, ha wena o sa tsebe tsoe . Bibele e re bolela hore tsoe de bong Jesu ke tsona re bong tsona hape, ke tsona re bong tsona hape re mmo lefatseng lena. Re bala ka tsoe ho 1 Joha nne 4:17. Mme o tseba Jesu, ke hona o ye tseba hape le wena.

Ke lona le baka Bibele e bolela e re ho 2 BaKorinthe 3:18 , "Joale,rona bottle ba tadimang seiponing kganya ya Morena, ka metlo a senang lesira, re fetohela setsoantshong se le seng le yen aka kganya e isang kganyeng, e leng ka Moya oa Morena". Modimo o ne kganya. Jesu Kreste ke ena kganya ena. Ke yena oa Modimo. Ho yena ke hona ho bonalang lesedi la Modimo. Ke hona ho bonalang setsoantsho sa Modimo. Re bala katsoe ho BaHeberu 1:3. Empa o tsoanetse o tsoetla kganya yaModimo. Siemo sa hao setlo fetoha. Kganya ae hae e tlo e ketsa. Kganya e na o ye bona seponing saModimo. Seipone sena ke Lentswe laModimo. Dola o bona Jesu. E pone hoLentswe laModimo. O tlo e pona hore o tsoana le yena. Kganya ae Modimo e bonala ho wena.

Mme dola metlo a hao a tsoetlile ho Jesu. Siemo sa hao se thodola se fetoloa. Kganya ae hao e thodola e yeketsa. Re bala ka tsoe hoJakobo 1:25. Dima ena e sopa hore motho o dola a tsoetla , ke yena a dolang a hlonolofatsoa. Motho ona o tsoana le more. O dola a beleha methelo e mengata . Tsotle tsoe a de etsang de ba letsoelapili.

RAPELA

Ntate oa lerato. Kea o leboa. Lentswe la hao lea fetola. Le yeketsa kganya yaka. Ke rota Lenstwe lena. Ke hoopla ka lona. Ke le boloka pelong ae ka .Tsoe de bakela hore siemo saka se fetoloe. De bakela hore ke kgone o phela bophelo ba hodimo. Bophelo bona bone kganya. Ke ba o dola o feenya. Hobane,ke tletse ka matla , le botlale. Tsoe de bakela hore ke kgone o etsa mosebetse o nneileng wona.Ka lebitso laJesu. Amen.

FURTHER STUDY:

James 1:22-25

(You can also read this article at http://7.am )