Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

MOKIBELO 6 August, 2016

Se Semakatsang HoLentswe LaModimo

Ke tsona de tla bang lentswe lentswe le tsoang molomong oa ka; le k eke la kgotlela ho nna le le feela, empa le tla sebetsa se se ratoang ke nna, le phethe seo ke le rometseng sona. Esaia 55:11

Hone batho ba se nang nako ya o mamela Lentswe laModimo. Batho ban aba tloba batsamaya kerekeng. Ke lona le baka tsoe de makatsa haholo. Bangoe ba rata defela tsa kerekeng. Ba homela malapeng a bona ha dipina tsena tsa feela .A bana taba le Lentswe laModimo. Hobane , a ba yemele o rotoa ha Lentswe .

Lentswe laModimo ke la botlokoa. Jesu ke yena Lentswe laModimo. Ke yena Lentswe le phelang. Hobane, o tsoa ne tse o bona botlokoa baLentswe lena. Ke tsona de sopang hore o bona botlokoa ba Jesu. Bibele e ne mantswe e oa bolelang. E bolela ka Jesu. Re bala ho Genes e 49:10. Lentswe laModimo le rotoa kerekeng. Ho se le baka la o rota feela. Re tloba re sa batle o le a mohela feela. Re tloba re sa batle o le berekesa bophelong ba rona feela. Lentswe lena le sebetsa ho rona. Le loka ho rona tsoe le bolelang ka tsona. Ke yona thoso e kgolo re ekgoamnang hoLentswe laModimo . Alleluyah!

O ka noba o mamela Lentswe laModimo. O ka noba o le a mohela moyeng oa hao. Matla a lona athoma o sebetsa ho wena. Matla a na a kgono loka dilo bophelong ba hao. A kgono fetola bophelo ba hao. Ke tsona de etsoang ka Lenstwe la Modimo. Tsoe de a makatsa haholo. Lentswe laModimo le ne matla. Matla a tsamodimo. Lentswe la Modimo le fapane le mantswe a batho. Matla a na a kgona o lokesisa moya oa rona. Le etsa de makatso. Lea bereka. Mantswe a batho hana matla a tsoanang le a na.

Bona botlokoa ba Lentswe laModimo. Le tha kgalele. Ke lona le o tsoa netseng o thabela haholo ha o ya kerekeng. Hngoe o ka a mohela Lentswe la Modimo kerekeng. Lenstwe le na le tloba le loka tse le bolelang ka tsona ho wena. Le loka tsoe bophelong ba hao. Ke yona tsela Lentswe laModimo le berekang ka yona. O bereka ho makatsnag haholo.

E Fa Bopake O re

Ntate oa lerato. Kea o le boa. Lentswe la hao le ne matla. Matla a na a e tsa de makatso. Le a lafa baloetse. Le tsosa ba kgwileng. Lentswe lena le ae nthosa haholo. Le bereka ho nna. Ka Lebitso laJesu. Amen.

FURTHER STUDY:

Psalm 107:20

1 Timothy 4:15

(You can also read this article at http://7.am )