Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Zim-Sotho)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

LABORARO 10 August, 2016

Re Bana BaSelekane

Ke lona le bong bana ba baporofeta le ba selekane seo Modimo o se hlabileng le bontate rona,a re hoAbrahama: Ditjhaba tsotle tsa lefatse lena de tla hlonolofatsoa lelokong la hao. Diketso 3:25

Bibele e boa kaAbrahama. Abrahama ke motho a tse baleang. Ke motho a ntlompheang. A tse baleang ka batho ba bangata . A ntlompheoa ka batho ba bahale . A ntlompheoa ka batho ba kajeno . Abrahama ke o abo tlokoa haholo ho menahano ae Modimo. A nna, keng se ba kelang hore a be botlokoa ha kana? Ke oa botlokoa ka hore Modimo o dile selekane le yena. Abrahama a ne a le motsoalle oa Modimo.Botsoalle bona bo boholo kamatha. Joale, hone BaKreste ba hopolang hore ba selekane le Modimo. Tsoe a se nnete. Wena a o na selekane leModimo. Abrahama ke yena a beleng le selekane leModimo. Rona a re h oho bolekane bona. Empa, re bo mang?

Re ban aba setjhaba saAbrahama. Re bana baAbrahama. Re bala ka tsoe ho BaGalata 3:26-29. Dima e na e re , "Hobane lotle le bana baModimo ka tomelo ho Kreste Jesu; hobane botle hare ha lona , bakolobedetsoe kaKreste....., . A ho sena moJuda kapa moGiriki, a ho sena mosadi kapa monna , hobane lotle le bangoe hoKreste Jesu. Joale ha le baKreste , le bana ba brahama, ba tlodang lefa bonka ho tsepesetsoe".

Rona re bana baAbrahama. Hobane, re beleiloe ka lebaka la selekane se be leng teng hare haModimo leAbrahama. Re ban aba selekane sena. Tsoe dea makatsa haholo! Le sang ke tlalose . Hopola ka monna le mosadi, ba nyalaneng. Batho ba batloba bane selekane se ba se etseleng hare ha bobede ba bona. Joale,le ban aba bona ba tloba ba le selekaneng sena nna? A se tsona! Bana ba batloba ba le ban aba selekane sena. Batsoaloa ka hore ba babede ba babele le selekane.

Ke ba bangata ba hopolang hore rona re ho selekane leModimo. Hone ma ngoalo a ngoadiloeng tlalosa ena.Empa tsoe a se nnete. Rona a re ho ho selekane leModimo. Ke kotse ye kgolo o hoopla hore o ho selekane sena.O tlo feleleja o bo rapela o berekesa selekane sena. O tloba o bo kopa Modimo dilo tsoe a o neileng tsona peleng. Joale,o ka se kgone o kgomana dilo tsena ka tsela ena. Hone dilo de kopioang ka batho ho de thapelo tsa bona. Mme a ba tsoa ne le o ba bakopa dilo tsena , ba tsao ne tse o de kgomana feel aba se ko kopa. Ba de neiloe peleng. Batho ban aba tsoanetse o tseba hore bona ke bo mang. Ba tsoa ne tse o tseba hore ba hoKreste. Rona re doba ban aba selekane!

RAPELA O RE

Nna ke ngoana oa Abrahama. Hobane,ke monyee oa kgomo ae Abrahama. Abrahama a ne a kgomele . A ne de ruwo . A ne selevela . A ne mataimana . Le nna ke tsoelapili ho dilo tsaka tsotle. Ke kgomele! Hoban eke ne dilo tsotle. A hona se ke se tlokang. Modimo ha rorisoe!

FURTHER STUDY:

2 Peter 1:4

2 Peter 1:11

(You can also read this article at http://7.am )